Imenco Corrosion Technology søker Struktur-ingeniør og Struktur-designer med Subsea-erfaring

Imenco Corrosion Technology søker Struktur-ingeniør og Struktur-designer med Subsea-erfaring

Imenco Corrosion Technology er en ledende leverandør av produkter og tjenester til offshore vind og olje/gassmarkedet. Hovedinntekten vår kommer fra offshore vindmarkedet og vi bidrar til at en grønn bransje blir enda mer grønn og bærekraftig i form av enorme CO2 besparelser i våre leveranser. Vi er en viktig del av våre kunders fornybare satsing og vi ser et stort behov i markedet etter våre tjenester.

Offshore vindmarkedet vokser raskt og vi søker derfor etter en struktur-ingeniør og  struktur-designer med solid kunnskap om og erfaring med metallstrukturer innen subsea som kan bidra til å videreutvikle våre unike tekniske løsninger. Vi tilbyr her sentrale roller i et selskap og konsern med et internasjonalt vekstpotensial i et marked med mange muligheter.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

Som struktur-ingeniør hos oss vil du få et fagansvar på tvers av Imenco-konsernet innen struktur og metall. Dette gjelder både standard- og skreddersydde løsninger. Du vil i tillegg få en ledende rolle for vår Pile-gripper & Jacket-landing løsning – alt fra design og konseptutvikling til fabrikasjon og oppfølgning.

Som struktur-designer vil du ha mer fokus på analysearbeid relatert til vekt, laster, krefter, dimensjoner osv. ved bruk av ANSYS eller lignende programvare. Du vil også få ansvar for å forberede og levere tekniske presentasjoner, samt delta i designteamet for Imenco Pile-gripper & Jacket-landing løsningen.

Andre relevante arbeidsoppgaver for begge stillingene vil være

  • teknisk oppfølging av kritiske underleverandører
  • utvikling av intern kompetanse og metodikk innen struktur-faget
  • å bidra med teknisk input knyttet til metall og struktur på tvers av Imenco-konsernet

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

For begge stillingene ser vi etter deg som har en kreativ og løsnings orientert tilnærming til oppgaver, samtidig som du har en høy faglig integritet. Du trives med å jobbe detaljert og hands-on, men evner å se helheten og tenke strategisk. Du jobber godt selvstendig, men er opptatt av å spille dine kollegaer gode ved å dele kompetanse og kunnskap.

Videre ser vi for oss at du har

   • høyere ingeniørutdanning med fokus på områder som struktur, metallurgi og subsea.
   • har kunnskap om relevante regelverk og standarder, f.eks. NORSOK og DNV
   • erfaring med å jobbe i “INVENTOR” eller tilsvarende Design & Engineering Software
   • erfaring med å jobbe i “ANSYS” eller tilsvarende Engineering Simulation Software

For rollen som struktur-ingeniør vil vi prioritere kandidater med minimum 5-10 års erfaring med subsea metalliske strukturer fra olje & gass- og/eller offshore vindmarkedet. Vi vil også vurdere kandidater fra andre ingeniørdisipliner med lang relevant arbeidserfaring.

HVORFOR IMENCO CORROSION TECHNOLOGY?

   • Et hyggelig, fleksibelt og utviklingsorientert miljø med høyt faglig nivå som vil gi deg gode muligheter til å forme din egen hverdag. Hos oss vil du få ansvar og utfordringer som gir utvikling.
   • Vi er et konsern i vekst og du vil bli en del av en spennende utvikling i årene som kommer.
   • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, ordnede og respektfulle arbeidsforhold, god pensjonsordning og gode forsikringsordninger.

Arbeidssted kan være ved våre kontorer i Stavanger/Voll eller Haugesund/Grinde. For den riktige kandidaten kan vi også vurdere andre lokasjoner. Det sentrale prosjektteamet er lokalisert i Haugesund/Grinde og man må påregne noe reisevirksomhet i forbindelse med prosjekter.

Søknadsfrist: 25. oktober 2023 – søknader vurderes fortløpende.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiverne

   • Espen Gismervik, tlf. 912 49 465
   • Marita Stakkestad Hanstveit, tlf. 452 53 909