Det er denne gjengen som produserer prikken over i-en! 

Etter oppkjøpet av Salte AS i 2023, har den nyetablerte avdelingen Imenco EDM, tilført nye teknologier og avanserte produksjonsteknikker til Imenco-gruppen. Med sin ekspertise innen gnistingsteknologi og EDM, kan den nye avdelingen løse mange utfordrende produksjonsbehov for Imencos kunder. Eller som Salgsleder Laila Salte pleier å si: -Det er vi som kan produsere prikken over i-en!  

Imenco EDM (Electrical Discharge Machining) bygger på Salte AS og har sin historie tilbake til Salte Mek., som i flere tiår har spesialisert seg på gnistingsteknologi for å hjelpe kunder med utfordringer som ikke kunne løses ved fresing eller dreining. Gjennom årene har avdelingen vokst, men hele tiden vært drevet av et ønske om å hjelpe kunder og finne løsninger på utfordringer som krever produksjonsprosesser med ekstrem nøyaktighet. 

Sommeren 2023, ble Salte AS kjøpt opp av Imenco og etablert som en egen EDM-avdeling ved Imencos avdeling på Voll. Oppkjøpet har ført til nye muligheter for Imenco EDM, som nå kan tilby enda flere muligheter med større serier og legger til rette for ubemannede maskiner i større grad enn før. 

Planlegger produksjonene: Produksjonsleder Anders Aarthun (f.v) og CNC operatør/lærling Ken Espen Nerdal planlegger maskineringsteknologi i senkegnister.

Samhandling og nettverk

Selv om Salte AS også var “lykkelig som liten”, ser Laila Salte stadig flere fordeler av å bli del av en større organisasjon. -Som en del av et større mijljø, har vi nå tilgang på flere ressurser og mer kompetanse, forklarer Salte. Imenco EDM samarbeider tett med andre avdelinger i Imenco gruppen, og drar nå stor nytte  av ulike ekspertiser og kapasiteter for å kunne hjelpe kundene enda bedre. Dette er noe som både eksisterende og nye kunder drar nytte av, og Salte ser stadig flere muligheter for hva hun nå kan tilby sine kunder gjennom Imenco sitt nettverk. 

Avansert og nøyaktig: Trådgnisting av spline er et eksempel på maskinering som kan utføres hos EDM-avdelingen til Imenco.

 Teknologi og maskiner 

Imenco EDM bruker trådgnistemaskiner og senkegnistemaskiner i sin daglige drift. Disse maskinene, fra produsentene Agie Charmilles og Ona, gir avdelingen den teknologiske løsningen som trengs for å løse selv de mest utfordrende oppgavene som markedet etterspør. 

-For Imenco EDM fokuserer vi på å jobbe godt sammen med de etablerte produksjonsmiljøene i Imenco. Dette gir positive ringvirkninger både internt i organisasjonen, men også mot kundene våre, forklarer Salte. Hun gleder seg over å kunne samarbeide tett med andre fagavdelinger i Imenco, og vil fortsette å utforske nye prosjekter og teknologiske løsninger for å kunne tilby bærekraftige teknologi- og produksjonsløsninger. 

-Tidligere har vi pleid å si at vi “produserer prikken over i-en”, smiler Salte. Det skal vi fortsette med, men nå kan vi også tilby et spekter av produkter og en produksjonskapasitet som aldri før, avslutter hun. 

Se gjerne filmen om Imenco EDM nedenfor eller kontakt Salgsleder Laila Salte for mer informasjon!

Teamet fra Imenco EDM: Salgsleder Laila Salte (f.v.), CNC operatør/lærling Ken Espen Nerdal, Produksjonsleder Anders Aarthun og CNC operatør Mladen Macura.