Imenco Aqua søker Senior Rådgiver / Fagleder Fiskevelferd og Fôring

Imenco Aqua søker Senior Rådgiver / Fagleder Fiskevelferd og Fôring

Imenco Aqua jobber målrettet for å levere smarte løsninger, teknologi, utstyr og service til oppdrettsnæringen. Selskapet er i sterk vekst og består nå av flere sammenslåtte virksomheter som har vært sentrale i markedet innen akvakultur helt siden 1985.

I dag leverer Imenco Aqua et vidt spekter med utstyr som for eksempel kamerasystemer, fiskehelsesensorer for estimering av biomasse, fiskelus og velferd, sensorsystemer for vannkvalitet og miljøparametre, fôringssystemer, oksygeneringssystemer og velferdsløsninger for rensefisk samt tilhørende skyløsninger og styringssoftware.

Imenco Aqua har et stort fokus rettet mot fiskevelferd, noe som gjenspeiler seg i teknologi og produktutviklingsstrategier. For eksempel leverer vi fôringssystemer med svært nøyaktig og skånsom utdosering som bidrar til optimal vannkvalitet. Vi leverer effektiv oksygenering for å oppnå optimal oksygentilsetning i vannet og måling av vannparametre med alarmer ved feil nivå og automatisk regulering av oksygennivå. Rensefiskskjul sikrer rensefiskens velferd. Fiskehelsekamera-serien er nylig lansert i ny generasjon og måler sentrale fiskehelseparametre, luseforekomster samt fiskens vekst.

For å ta ytterligere steg innenfor fiskevelferd samt å kvalitetssikre vår ambisiøse produktutvikling, søker vi nå en erfaren og kompetent fagleder innenfor fiskevelferd med et kommersielt øye.

Riktig kandidat vil ha en sentral rolle i kjerneteamet og jobbe tett sammen med dedikerte kollegaer i et pulserende miljø.

Arbeidsoppgaver
Sentral rolle innenfor selskapets produktutvikling
Kvalitetssikring i våre prosjekt samt ved våre produktleveranser
Fagansvar og veileder i organisasjonen
Faglig rådgiver og sparringspartner for våre kunder, arbeide tett sammen med kommersiell avdeling
Bistå våre kunder med å oppnå riktige produkttilpasninger og optimal bruk
Bidra i prosjekteringsfase ved større leveranser
Utarbeide faglig innhold på våre hjemmesider og ved publiseringer i markedet

Ønskede kvalifikasjoner
Fagkompetanse fra biologi eller teknologi innenfor akvakultur
Erfaring fra fiskeoppdrett eller forskningsstasjon (land eller sjø) vil være fordel
Erfaring fra fôring eller fiskevelferds-roller vil være fordelaktig
Kommersielt rettet
Evne til å raskt forstå og tilegne seg kunnskap om teknologi og løsninger
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk

Vi kan tilby
En spennende stilling hvor du får mulighet til å bidra til at Imenco Aqua blir en betydelig aktør innen akvakultur bransjen. Selskapet har et dynamisk og innovativt miljø med sterkt ønske om å lykkes. Du vil få konkurransedyktige betingelser

Kontorsted er i regionen Sunndalsøra/Molde eller ved våre lokasjoner i Bergen eller Tysvær (Haugesund).

Om arbeidsgiveren
Imenco Aqua inngår i Imenco-gruppen som i over 43 år har vært leverandør av Smart Solutions til Offshore og Maritim Industri. Gruppen har lokasjoner i flere land og har samlet ca 400 ansatte.

Imenco er aktive innenfor forretningsområdene: Akvakultur, Offshore Oil & Gas, Havvind, Forsvar og Industri/produksjon.

Imenco Aqua består av sammenslåtte virksomheter tidligere kjent som Imenco Havbruk, Vard (Storvik) Aqua og Estro. Selskapet har betydelig virksomhet globalt og et datterselskap i Chile som ble etablert i 1999.

Selskapet har lokasjoner i Sunndalsøra, Tysvær (Haugesund), Molde, Bergen og samarbeider tett sammen med CreateView i Molde.

 

Kontaktperson

Anders Bastholm

Vice President

Mobil 97 61 58 57

Epost: Anders.Bastholm@imenco.com