Imenco AS

Besøk fra Storting og lokale AP representanter

24th August 2018

Mandag 4.juni fikk Imenco besøk på hovedkontoret i Grinde av bla Jonas Gard Støre og Hege Haukeland Liadal fra Stortinget, samt ordfører i Tysvær Sigmund Lier.

Besøket varte en time, og Støre var interessert i å høre hvordan Imenco hadde klart overgangen fra bare å konsentrere seg om olje & gass til nå å være engasjert i offshore vind og oppdrett i tillegg.

Daglig leder Geir Egil Østebøvik fikk en time til å tegne og fortelle for forsamlingen som lyttet og hadde gode oppfølgingsspørsmål. Når oljeprisen falt dramatisk falt også omsetningen innen eksisterende aktivitet, og Imenco så seg nødt til å utvide horisonten. Offshore Vind og Oppdrett ble valgt på grunn av at Imenco hadde produkter som var relativt lett å konvertere til nye markeder. Mer arbeidskrevende har det vært å finne de rette kanalene for å salg i et allerede aktivt marked. Men med iherdig og dedikert innsats kunne Østebøvik rapportere betydelig salg i disse næringene.

Støre og Liadal ville gjerne ha med seg noe tilbake til Tigerstaden og Tinget og fikk servert følgende ønsker; Myndighetene må etablere egen aktivitet innen offshore vind, spesielt for å hjelpe norsk industri til uttesting av nye produkter
Myndighetene må hegne om kronekursen – vitalt for eksportbedrifter
Skattlegging av formue bør differensieres (hvis ikke tas helt bort) hvor arbeidende kapital (maskiner, bygninger, varelager ol) ikke blir beskattet I tillegg fikk de anbefalinger om hvordan prosessen i kommunestrukturdebatten kunne ha vært gjennomført, uten at det er sannsynlig at Støre eller Liadal kommer til å fronte det synet fra stortingets talerstol.

Ordføreren fikk mye skryt av Imenco for en næringsvennlig kommune i påhør av Støre.

Følget hastet videre og Imenco inviterer på gjensyn en annen gang.

Imenco

Latest news

Royal visit to Imenco

Prince Charles made a visit to the Imenco production facility in Wick, Scotland. Read more »

Imenco Purchases Kongsberg’s Camera Division

Today, Kongsberg Maritime, a wholly owned subsidiary of KONGSBERG, has entered into an agreement to sell its business within subsea cameras and harsh environment CCTV systems to Imenco. Read more »

Faudi AFGUARD Now accepted by JIG

With reference to JIG Bulletin no. 110 "Use of Electronic Water Sensors", Imenco are pleased to announce that the FAUDI Aviation electronic water sensor is qualified as an alternative to chemical water detectors. The AFGUARD® is the only electronic sensor commercially available to monitor the amount of wate... Read more »