STØPING

Imenco MANODA produserer støpegods i en rekke ulike legeringer

Imenco MANODA produserer støpegods i en rekke ulike legeringer; i hovedsak kobber- og aluminiumslegeringer.

Vi disponerer:

  • Tre elektriske smelteovner
  • En oljefyrt smelteovn
  • En halvutomatisk kokillestøpemaskin
  • Moderne anlegg for støping i herdet sand

Vi benytter fire støpemetoder

  • Sandstøping
  • Kokillestøping
  • Bronsestøping
  • Aluminum 

Dette gir oss en meget stor fleksibilitet og vi kan levere støpegods fra enkeltstøp til serier på flere tusen og i vekt fra noen gram til flere hundre kg.

MANODA bruker kun nytt metall med renhetssertifikat i produksjonen.

Vi legerer selv i henhold til de standarder som kreves til de enkelte produkter.

Sandstøping imenco manoda service

Sandstøping benyttes ved støping av små serier, og til spesielle produkter. Vi lager først en modell som senere brukes ved forming i sand. Denne modellen kan brukes mange ganger.

Selv om sandstøping er blitt industrialisert, ligger det fortsatt mye håndverksmessig fagkunnskap bak hver sanform. Våre medarbeidere har lang erfaring i planlegging og produksjon av sandformene.Tradisjonell sandstøping har vært vårt varemerke helt fra starten i 1947 da det håndverksmessige sto i fokus. Senere er tradisjonell råsand skiftet ut med moderne herdet sand som håndteres av et avansert sandanlegg.

Anlegget vårt sammen med smelteutstyret er i stand til å produsere sandstøpt gods i kobberlegeringer opp til ca 200 kg og i aluminiumslegeringer opp til ca 450 kg. Våre største produkter er komponenter for Rapp Hydema sine fiskepumper som er opp til 2 m i diameter og med vekt opp til 400 kg.

Vi  utvikler modeller og foretar de nødvendige støpetekniske beregninger som sikrer optimale produktfor våre kunder.

manoda imenco product smart solutions

Kokillestøping er støpeformer av metall som kan brukes flere tusen ganger. Kokiller benyttes i hovedsak for større serier.

Helt siden de første kokillene for våre juksanseller ble utviklet og benyttet på slutten av 1960-tallet, har støping i egenproduserte kokiller vært en av våre spesialiteter. Takket være egenproduserte kokiller, har vi kunnet forsvare kokillestøping også for relativt små serier.

Vi disponerer en halvautomatisk kokillemaskin som er meget effektiv for støping.

Kokillestøping benyttes både for kobber- og aluminiumslegeringer.

 

Bronsestøping er Støping i ulike kobberlegeringer var et av våre viktigste produkter ved etableringen i 1947.Det finnes mange ulike legeringer som kan benyttes alt etter ønsket kvaliteten, styrke og utseende.

Bronse er et anvendelig metall som kan brukes til mange produkter.Vi støper foringer, skroggjennomføringer, endebend, plaketter, NS dørvridere etc. i bronse. Disse produktene støpes både i sand og kokiller alt etter antall og størrelse.

Aluminium støpes i forskjellige legeringer og enkelte av disse kan herdes for større styrke. Støpte detaljer i aluminium er i mange tilfeller sterkere enn sveiste detaljer.
Vi støper i de fleste aluminiumslegeringer, men de mest brukte er:

AlSi12 NS-17510 EN AC-44200
AlSi7Mg NS-17525 EN AC-42000
AlZn5Mg NS-17570 EN AC-71000

Støpgods i aluminiumslegeringer støpes både i sand og kokiller.Vi støper i dag produkter i aluminium med vekt fra 20 gram til 500 kilo. Mange tror det er kostbart å få støpt deler, men når en tar med at ferdiggjøring av støpte produkter er mindre tidkrevende enn annen produksjon blir det et ganske spennende regnestykke.

Contact

Kristian Varne Project Manager kristian.varne@imenco.com

Kristian Varne

Project Manager Imenco Corrosion Technology

Kenneth-Leiknes-manoda-imenco-service

Kenneth Leiknes

CEO Manoda Imenco Corrosion Technology AS

Get in touch with us or email us at firmapost@manoda.no

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.