SINKANODER

Vi produserer flere ulike typer skipsanoder for forskjellige formål.

Vi produserer flere ulike typer skipsanoder for forskjellige formål. I tabellen finner du en komplett oversikt med mål og vekt for alle våre sinkanoder.

Anodene produseres i henhold til egen legering; i hovedsak etter US Mil spec A 1800 1H basert på Special High Grade Sink

men meget lavere forurensningsnivå. Anodene støpes, merkes og lagres iht kravene i Det Norske Veritas «Recommended Practice DNV-RP-B401.

Våre miljøanoder er sinkanoder der ikke-nedbrytbare stoffer er erstattet med nedbrytbare stoffer.

Dette ble verifisert av SINTEF gjennom en 12 måneders test iht. DNV-RP-B401, 2010, Annex C.

Denne spesielle sinklegeringen er utviklet for bruk der det stilles store krav til miljø, for eksempel i fisketanker.

Typer Sinkanonder:

Skroganoder – fra 1 kg til 20 kg
Miljøanoder – 3 kg og 5 kg
Lystbåtbåtanoder – fra 0,2 kg til 1,0 kg
Propellanoder – for mindre båter – fra NV24 til NV65
Akselanoder – for mindre båter
Spesialanoder, klosser, etc.

Contact

Kristian Varne Project Manager kristian.varne@imenco.com

Kristian Varne

Project Manager Imenco Corrosion Technology

Get in touch with us or email us at firmapost@manoda.no

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.