Nybygg – Service – Inspeksjon

Vi produserer helikopter drivstoff anlegg av høy kvalitet og har over 35 års enfaring med dette.

Vi er godkjent for å gjøre inspeksjoner av helikopterfyllesystemer på norsk sokkel – på vegne av alle de norske helikopteroperatørene.
Vi er godkjent av HCA (Helideck Certification Agency) for å gjøre inspeksjoner på helikopterfyllesystemer på innretninger med HCA sertifisert helikopterdekket i resten av verden.

Vi tilbyr følgende service og vedlikeholds tjenester:

  • Igangkjøring og offshore oppstart av helikopter drivstoff systemer
  • Inspeksjon av helikopterfyllesystemer over hele verden
  • Endringer eller gjenoppbygging av helikopterfyllesystemer
  • Bevaring av helikopterfyllesystemer over hele verden
  • Vi tilbyr teknisk assistanse for offshorepersonell som daglig bruker fyllesystem
  • Vi tilbyr service og kontroll for en rekke produkter: Trykkfyllepistol, trykk / vakuum-ventiler for tanker, klasseselskap sertifisering av transportable tanker og lignende.
  • Oppgradering av filterhus i henhold til EI1581 5. utgave (Separator filterhus)
  • Oppgradering av filterhus i henhold til EI1583 6. utgave (Monitor filterhus)
  • Kurs for offshore personell med hovedfokus på systemdesign, regelverk og krav til HLO / heli Crew. (Kombinert teoretisk og praktisk opplæring)

Dersom du leter etter et nytt anlegg eller trenger service/oppgradering/deler til ditt gamle anlegg, så er det bare å kontakte oss.

Send en mail på HER eller ring +4752864125