Vi søker Business Controllere (Grinde & Voll)

Vi søker Business Controllere (Grinde & Voll)

Ønsker du en viktig og spennende rolle i et internasjonalt teknologiselskap med betydelige vekstambisjoner? Imenco skal nå styrke teamet med to Business Controllere til nyopprettede stillinger ved våre kontorer på Grinde og Voll. Du vil få interessante og varierte faglige utfordringer innen økonomi og forbedringsarbeid på tvers av avdelinger og prosjekter i Imenco-konsernet. 

Som Business Controller vil du arbeide tett sammen med resten av økonomiteamet og lederne i konsernet, og være en viktig ressurs innen prosjektoppfølging, økonomistyring og forbedringsarbeid.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

Vi tror det er avgjørende at du trives med å jobbe med varierte oppgaver for å oppnå mer effektiv drift, kvalitet og utvikling.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være å

 • utføre analysearbeid
 • oppgaver innen regnskap, prognose og budsjett
 • kostnadsoppfølging og likviditetsstyring
 • risikoanalyser og kalkyler
 • bidra i tilbudsprosesser med kalkulasjon og kvalitetssikring
 • aktivt følge opp de ulike virksomhetene og gi økonomisk rådgivning til virksomhetslederne
 • bidra og delta i prosjekter knyttet til investering og drift
 • tett samarbeid med kollegaer og ledere i hele konsernet
 • ad hoc oppgaver på tvers av økonomifunksjonen og virksomhetene

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

Vi ser etter deg som har relevant høyere økonomisk utdannelse på bachelor- eller masternivå. Det er også en fordel om du har mer enn to års erfaring innenfor områder som controlling, regnskap, revisjon, finans eller økonomi.

Foruten om dette, vil det være en fordel om du også har

 • internasjonal erfaring
 • interesse for effektivisering og forbedringsprosesser
 • erfaring med IT-systemer
 • gode Excel-kunnskaper
 • erfaring med PowerBI, datavarehus eller regnskapssystemer
 • gode språkferdigheter i norsk og engelsk

PERSONLIGE EGENSKAPER

Vi ønsker at du bidrar på tvers av disipliner og fagfelt hos oss. For å få til dette, tenker vi det er viktig at du er lærevillig og fleksibel. I Imenco er vi et lag som jobber sammen – og selv om du er selvstendig ønsker vi oss en medspiller som får energi av å jobbe sammen mot felles mål.

Videre ser vi for oss at du er

 • opptatt av resultater og kvalitet
 • strategisk og analytisk, evne til å sette ting i system
 • en initiativtaker
 • nysgjerrig og løsningsorientert

HVORFOR IMENCO?

 • Interessante og spennende utfordringer. Et hyggelig, fleksibelt og utviklingsorientert miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag. Hos oss vil du få ansvar og utfordringer som gir utvikling.
 • Vekst og utvikling. Fra Haugalandet har vi bygd opp et internasjonalt konsern med ca. 450 ansatte. Vi vokser gjennom organisk utvikling og oppkjøp.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, ordnede arbeidsforhold, god pensjonsordning og gode forsikringsordninger.

Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor i Grinde i Tysvær eller ved vårt avdelingskontor på Voll i Klepp kommune .

For informasjon og søknad, ta kontakt med HR ansvarlig Ellen Aursland (ea@imenco.com T. +47 52 86 41 12    M. +47 938 51 443) .

Attester og vitnemål vedlegges søknad.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

Søknadsfrist: 1. mars 2024– søknader vurderes fortløpende.