Sales & Business Development Lead – Offshore Wind – Imenco Corrosion Technology

Sales & Business Development Lead – Offshore Wind – Imenco Corrosion Technology

Det grønne skiftet bidrar til store forretningsmuligheter for Imenco

Verdens havområder dekker 70% av vår klode og vi utnytter stadig større deler av dette området til kommersiell virksomhet. Alt av metallisk materiell som plasseres i havområdet korroderer. Imenco Corrosion Technology (ICT) har ambisjon om å bidra til bærekraftig utvikling ved å kontrollere og redusere korrosjon – særlig innen områder med behov for etterinstalleringer eller vedlikehold av undervannssystemer.Som Sales & Business Development Lead – Offshore Wind må du trives med aktivt salg for å drive frem og gjennomføre kommersielle muligheter både nasjonalt og internasjonalt. Du må motiveres av å oppnå resultater ved å tilby de mest bærekraftige og miljøvennlige løsningene. På denne måten blir du en avgjørende ressurs for at ICT skal nå sine vekstambisjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide plan for salgs- og markedsaktiviteter i tett samarbeid med selskapets ledelse
 • Kartlegge markedsbehov, trender og forretningsmuligheter innen offshoresegmentet
 • Gjennomføre salgsprosesser, utarbeide tilbud og sluttføre kontraktsforhandlinger
 • Delta på relevante arrangement for å drive aktiv relasjonsbygging innen bransjen
 • Komme med innspill og delta i diskusjoner i forhold til produktforbedringer og utvikling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Solid erfaring fra internasjonalt markedsarbeid og relevant høyere utdanning
 • God industriell forståelse og evne til å tilegne seg kunnskap om teknologiløsninger
 • Tillitsfull relasjonsbygger som klarer å identifisere og utnytte kommersielle muligheter
 • Analytisk med god evne til å forstå markedene vi operer i
 • Systematisk med gode påvirkningsegenskaper og evne til å få ting gjort
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter både i norsk og engelsk

For mer info eller å søke klikker du HER