Besøk fra Storting og lokale AP representanter

Besøket varte en time, og Støre var interessert i å høre hvordan Imenco hadde klart overgangen fra bare å konsentrere seg om olje & gass til nå å være engasjert i offshore vind og oppdrett i tillegg.

Daglig leder Geir Egil Østebøvik fikk en time til å tegne og fortelle for forsamlingen som lyttet og hadde gode oppfølgingsspørsmål. Når oljeprisen falt dramatisk falt også omsetningen innen eksisterende aktivitet, og Imenco så seg nødt til å utvide horisonten. Offshore Vind og Oppdrett ble valgt på grunn av at Imenco hadde produkter som var relativt lett å konvertere til nye markeder. Mer arbeidskrevende har det vært å finne de rette kanalene for å salg i et allerede aktivt marked. Men med iherdig og dedikert innsats kunne Østebøvik rapportere betydelig salg i disse næringene.

Støre og Liadal ville gjerne ha med seg noe tilbake til Tigerstaden og Tinget og fikk servert følgende ønsker; Myndighetene må etablere egen aktivitet innen offshore vind, spesielt for å hjelpe norsk industri til uttesting av nye produkter
Myndighetene må hegne om kronekursen – vitalt for eksportbedrifter
Skattlegging av formue bør differensieres (hvis ikke tas helt bort) hvor arbeidende kapital (maskiner, bygninger, varelager ol) ikke blir beskattet I tillegg fikk de anbefalinger om hvordan prosessen i kommunestrukturdebatten kunne ha vært gjennomført, uten at det er sannsynlig at Støre eller Liadal kommer til å fronte det synet fra stortingets talerstol.

Ordføreren fikk mye skryt av Imenco for en næringsvennlig kommune i påhør av Støre.

Følget hastet videre og Imenco inviterer på gjensyn en annen gang.