Imenco AS

Nybygg – Service – Inspeksjon

22nd August 2016

Med vårt hovedkontor liggende midt i den norsk olje- og gassindustrien, dekker vi alle deler av den norske vestkysten for små og store serviceoppdrag.

Vi produserer helikopter drivstoff anlegg av høy kvalitet og har over 35 års enfaring med dette.

Vi er godkjent for å gjøre inspeksjoner av helikopterfyllesystemer på norsk sokkel – på vegne av alle de norske helikopteroperatørene.
Vi er godkjent av HCA (Helideck Certification Agency) for å gjøre inspeksjoner på helikopterfyllesystemer på innretninger med HCA sertifisert helikopterdekket i resten av verden.

Vi tilbyr følgende service og vedlikeholds tjenester:

  • Igangkjøring og offshore oppstart av helikopter drivstoff systemer
  • Inspeksjon av helikopterfyllesystemer over hele verden
  • Endringer eller gjenoppbygging av helikopterfyllesystemer
  • Bevaring av helikopterfyllesystemer over hele verden
  • Vi tilbyr teknisk assistanse for offshorepersonell som daglig bruker fyllesystem
  • Vi tilbyr service og kontroll for en rekke produkter: Trykkfyllepistol, trykk / vakuum-ventiler for tanker, klasseselskap sertifisering av transportable tanker og lignende.
  • Oppgradering av filterhus i henhold til EI1581 5. utgave (Separator filterhus)
  • Oppgradering av filterhus i henhold til EI1583 6. utgave (Monitor filterhus)
  • Kurs for offshore personell med hovedfokus på systemdesign, regelverk og krav til HLO / heli Crew. (Kombinert teoretisk og praktisk opplæring)

Dersom du leter etter et nytt anlegg eller trenger service/oppgradering/deler til ditt gamle anlegg, så er det bare å kontakte oss.

Send en mail på HER eller ring +4752864125

Aviation

Latest news

Faudi AFGUARD Now accepted by JIG

With reference to JIG Bulletin no. 110 "Use of Electronic Water Sensors", Imenco are pleased to announce that the FAUDI Aviation electronic water sensor is qualified as an alternative to chemical water detectors. The AFGUARD® is the only electronic sensor commercially available to monitor the amount of wate... Read more »

Imenco Transportable Rental Tanks available on short notice

We currently have 2 900 liter (760 US Gallon) horizontal Jet A1 transportable rental tanks available for rental or purchase. Read more »

Helicopter Refuelling systems for offshore windfarm substations

Offshore windfarms substations have different requirements from a standard offshore refuelling system. Imenco has over the last years developed a special design and concept specifically to handle the needs for a system on an offshore wind farm. Read more »