Fiskevelferd – satt i system

Det du ikke måler, kan du ikke se.

Få innsikten du trenger for å sikre god fiskevelferd. Med full kontroll på lus, vekt og andre velferdsparametere i merden eller oppdrettstanken, kan du redusere kostnader og optimalisere driften.

Fiskevelferd på sjø- og landanlegg

I samarbeid med søsterselskapet vårt Createview, leverer vi et komplett system for å måle og overvåke fiskevelferd på sjø- og landbaserte anlegg. I et brukervennlig dashbord får du enkelt oversikt over snittvekt på fisken, velferden og lusedata.

Fiskevelferd samlet i en portal

 • Gir deg innsikt basert på øyeblikks- og historiske data slik at du stadig forbedrer prosessene dine.
 • Gjør det enklere å planlegge eksempelvis operasjoner som avlusing.
 • Gjør det mulig å dokumentere at du prioriterer dyrevelferd.

Book demo >

Sjøbasert oppdrett

Å sikre høy kvalitet på dataene som samles inn, har lenge vært en utfordring i akvakulturnæringen. Nøyaktig data krever målinger fra et representativt utvalg av fisken. Løsningne er et kamera som går på vinsj rundt i hele merden – dermed får du presise data fra hele populasjonen.

Med krystallklare bilder tar algoritmen vår seg av lusetellingen automatisk, som anbefalt av Mattilsynet. Personell kan selvsagt inspisere hvert bilde manuelt ved behov.  Du får full kontroll på tilveksten og kan melde inn nøyaktige slakteprognoser.

For sjøbasert oppdrett leverer vi modulen CView Seabased.

Landbasert oppdrett

Høy turbiditet kan skape dårlig sikt i karene på landbaserte oppdrettsanlegg, og kan gjøre det utfordrende å ta gode nok bilder til å måle velferdsparametere. Kameraet vårt har optimalisert design for å måle når tettheten er høy.

Programvaren vår er utviklet til å ignorere partikler i bildet, og kun lese av biomassemålinger og helsedata – slik at du får en komplett oversikt over alt som foregår i tankene.

For landbasert oppdrett leverer vi modulene CView Landbased og CView Hatchery.

 

Oppdretterens velferds-portal

Ved å kombinere kunstig intelligens med moderne kamerateknologi på vinsj, leverer vi daglige data som du kan bruke til å planlegge, iverksette tiltak og optimalisere fiskevelferden. Med riktig innsikt reduserer du håndteringen av fisken – og unngår dermed å stresse dyrene unødig.

Programvaren og portalen er skreddersydd med ulike moduler for sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg, og kan inkludere:

 • Inspeksjon ved fôring
 • Lusetelling
 • Biomassemåling
 • Telling av dødfisk
 • Detektering av viktige velferdsindikatorer

Med riktige data øker du lønnsomheten ved å for eksempel:

 • Stanse sykdomsutbrudd i populasjonen før det er for sent
 • Planlegge innleie av brønnbåter, utstyr og ressursbruk i god tid
 • Unngå svinn
 • Lære basert på historiske data

Daglig sanntidsdata og innsikt i fiskevelferden og biomassen gir deg et godt bilde av tilstanden i merdene – uten unødig håndtering av fisken. Pålitelig informasjon er nøkkelen bak gode beslutninger.

Bruk en av våre løsninger for kunnskap om fisken både på land og i sjø! Få innsikt og sørg for best mulig fiskevelferd.

Kontroll er bra for fisken – og bra for omdømmet.

Flere detaljer

Modulene våre

• CView Hatchery

• CView Landbased

• CView Seabased

• CView Deadfish

• CView Analytics

Kontakt

Torbjørn Mikkelsen Imenco Aqua

Torbjørn Mikkelsen

Client Manager - Region Mid- and North Noway, Iceland

IKKE BYTT BILDE FØR VI HAR TATT NY

Anders M. Bastholm

Vice President – Imenco Aqua

Trond Maroy Imenco Aqua

Trond Marøy

Sales Manager Fish welfare - Region South of Norway

thomasopsal

Thomas Opsal

Customer Success Specialist

Get in touch with us or email us at sales.aqua@imenco.com

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.