Tombre Fiskeanlegg kjøper komplette kameraløsninger

Tombre Fiskeanlegg har inngått kontrakt for leveranse av komplette kameraløsninger fra Imenco AS til fem av sine lokaliteter.

Leveransen innbefatter komplette undervannskamerasystemer med Gemini Fôringskamera (med dobbelt IP-fargekamera og sensorer) i hver merd, samt overvåkingskamera på flåte – og kontrollromsløsning med valgfritt antall skjermer. Les hele artikkelen på kyst >>