Biomassemåler ramme

Brukervennlig og presist verktøy for biomassemåling

Imenco Aquas Biomassemåler i ramme er et vel-prøvd produkt for biomassemåling. Med rammen får du som oppdretter et brukervennlig og nøyaktig hjelpemiddel for å beregne biomassen i merdene.

Hvordan fungerer den:
Systemet inkluderer måleramme og håndholdt avlesningsterminal, samt tilgang til SACON Webportal og opplæring. SACON lager en oversiktlig grafisk fremstilling som viser fordeling av fisk i vektklasser, samt omregning av rund og sløyd vekt. Data lagres per merd, lokalitet og selskap og alle i selskapet med riktig tilgang kan avlese måledataene.

Rammen henger i et enkelt og robust fjæringssystem, og måler et representativt utvalg av fisk. En kommunikasjonsenhet samler og overfører krypterte data til SACON Webportal for grafisk presentasjon av data.

Tilvenning av ung fisk med “narre-ramme” anbefales. Sammen med riktig plassering i merd oppnås typisk et avvik på mindre enn 2% i forhold til slakteresultat.

 

Flere detaljer

  • Nøyaktig
  • Enkel i bruk
  • Full kontroll på biomassen
  • Meget driftssikker

Kontakt

Rune Stangvik.jpg 2

Rune Stangvik – Senior Sales Advisor

Products, aftermarket & service

Get in touch with us or email us at imenco.havbruk@imenco.com