Smart Vinsj Insight

  • Designer for værutsatte lokaliteter
  • API for integrering i andre systemer

Full kontroll over og under vann – kraftfull vinsj

Smart vinsj er en kraftig og intelligent vinsj som er/blir tilgjengelig i Imenco Insight serien. Smart Vinsj er produsert i værbestandige materialer og har braketter for fleksibel innfesting mot ulike merdsystemer. Vinsjen kan fjernstyres via Ethernet ved hjelp av en egen kontrollenhet eller ved brytere lokalt.

Vinsjmotorene har rustfri aksling og er utstyrt med motorbrems. Brukeren kan stille inn vinsjen til å kjøre til en gitt posisjon for dybde (z) og lengde (x) i merden ved hjelp av nye Imenco Insight programvaren.

Tre forhåndsinnstilte posisjoner er tilgjengelig i programvaren: hjem, fôring og dødfisk. Bruker kan også opprette og lagre alle slags posisjoner selv, og planlegge ”Events” for å kjøre vinsjen automatisk til en innstilt posisjon.

Flere detaljer

Spesifikasjoner

Dimensjoner b x h x d 366 x 255 x 335 mm
Materiale hus POM
Materiale oppheng Aluminium
Max taukapasitet, 3mm tau 90 m
Trekkraft – Travers 30 kg
Trekkraft – Heis 30 kg
Minimum holdekraft > 50 kg
IP rating IP67
Power 24VDC / 410W
Vekt kg 14,8 kg

Kontakt

Anders M. Bastholm Vice President – Imenco Aqua

Anders M. Bastholm

Vice President – Imenco Aqua

Hans Gunnar Hansen Imenco

Hans Gunnar Hansen – Sales Manager Camera systems

Areas of responsibility: Sale Camera systems / Sensors

Get in touch with us or email us at imenco.havbruk@imenco.com