Mot slutten for monitor filterelement i Norge

Vi har og er i gang med å installere systemer som måler vanninnhold i flydrivstoff på mange norske flyplasser. Filter som tidligere er brukt til å fjerne vann ved fylling går snart ut av produksjon på grunn av sikkerhetskritiske hendelser ved bruk av denne type monitor filterelement. Hendelsene har ført til større endringer i internasjonale regelverk knyttet til fylling av fly og helikopter. Med endringene følger det en liste over tiltak, og vi er glade for at de innledende tiltakene nå blir utført. Dette gir oss et realistisk håp om at det ikke skal fylles flydrivstoff filtrert med monitorelementer fra norske flyplasser etter 31.12.2020.

Etter publiseringen av «Energy Institute Filtration Bulletin EI17/074», i november 2017, har det vært et enormt fokus på utvikling og testing av nye produkter knyttet mot utfasing av monitor elementer (kvalifisert til EI 1583). Utgivelsen satt fokus på behovet for alternative metoder for overvåking av kvaliteten på flydrivstoff i fylleoperasjoner på grunn av faren for SAP migrasjon. SAP (Super Absorbent Polymer) er stoffet som absorberer vann i et monitor filterelement, og er bekreftet å ha ført til flere alvorlige motorkontrollproblemer gjennom de siste 10 årene.

Som norsk distributør for Faudi Aviation GmbH er vi stolte av å kunne tilby den mest innovative løsningen for utfasing av monitorelementer. Dette innebærer at en i første omgang får installert en EI 1598 AFGUARD vannsensor med tilhørende kontrollsystem. Sensoren med system er nøye utprøvd og er per nå den eneste kvalifiserte vannsensorsystemet til bruk ved fylling av flydrivstoff.

Dersom dere har spørsmål tilknyttet utfasingen av monitor elementer og implementeringen av AFGUARD vannsensor ber vi dere kontakte oss HER

Dere kan lese mer om AFGUARD vannsensor HER (engelsk innhold)

Dere kan lese mer om Offshore utgaven av systemet HER (engelsk innhold)