God fiskevelferd gir god lønnsomhet

De siste ukene har mediebildet vært preget av flere saker om massedød, sykdommer og lus i merdene langs kysten. Oppslagene understreker et enkelt prinsipp: God fiskevelferd gir god lønnsomhet. Både lønnsomheten og fisken er taperne når fiskevelferden er dårlig.

Både NRK og Dagens Næringsliv har omtalt utfordringene rundt fiskevelferd i bransjen.

— En av utfordringene er at det er vanskelig å vite hvordan det står til med fisken i merdene til enhver tid. Det man ikke måler, kan man ikke se, sier daglig leder i Createview, Even Bringsdal.

Regnestykket er enkelt: En fisk som trives og har det bra vokser raskere. God fiskevelferd øker lønnsomheten – og bedre velferd kan oppnås ved å få innsikt i hvordan fisken har det.

Og det finnes gode løsninger for å skaffe denne innsikten.

— Kunstig intelligens kombinert med avanserte kamera gir god oversikt over velferdsstatus, lusenivå og tilvekst. Alt dette gir gode indikasjoner på hvordan fisken har det, og data kan brukes til å forbedre fiskevelferden gjennom å iverksette forebyggende tiltak hvis behovet melder seg.  

Ser verdien av sensorikk og data

Bringsdal viser blant annet til resultatene fra Ovum, hvor de opplever å ha full kontroll på fisken uten å måtte håndtere den.

— Vi får daglige data som hjelper oss å ha kontroll på om fisken har det bra, uten at vi trenger å ta den opp for å telle lus for eksempel. Vi føler at vi har mer kontroll uten å stresse fisken, sier Siri Vike, direktør for fiskehelse i Ovum.

Ovum designer og produserer «Egget», som er et flytende lukka oppdrettsanlegg, hvor de blant annet har tatt i bruk Imenco Aqua sitt fiskevelferdskamera og Createview sin programvare. Kameraet teller automatisk lus, måler sår, deformitet og andre velferdsindikatorer – og setter dataen inn i en større sammenheng i portalen CView Analytics.

Se Vike fortelle om erfaringene her:


Fiskevelferdskamera

  • Velferdsdeteksjon
  • Presis biomassemåling
  • Automatisk lusetelling, godkjent av Mattilsynet
  • Integrerte sensorer for temperatur, O2 og dybde
  • Tilkobling via 5G, WiFi eller ethernet

Overførbart til åpne merder

Bringsdal forteller at innsikten og kontrollen Ovum opplever, også kan oppnås på åpne sjøanlegg.

—  Egget løser mange av oppdrettsnæringens utfordringer som lus, rømming og oppsamling av slam. Egget gir også fordeler for dyrevelferden; men resultatene fra overvåkingsløsningene er direkte overførbare til åpne merder. Kanskje er det enda viktigere å bruke godt utstyr for å overvåke fisken i anlegg hvor forholdene ikke er like kontrollerte?

Createview er et søsterselskap av Imenco Aqua, som leverer selve kamerateknologien. Createview har utviklet programvaren som leser av dataen og presenterer den i et brukervennlig dashboard.

— Kameraet er sensoren du trenger for å få nytteverdien på andre siden av skjermen. Vi håper og tror at løsninger som dette – en kombinasjon av god sensorikk og software – vil bidra til at fisken får det bedre noe som igjen gir økt lønnsomhet.

 

Les mer om fiskevelferdsteknologi fra Imenco her →