Kabling

Kabling frem til skap på merd kan også gjøres av kunde ut fra tegninger og spesifikasjoner som gis av systemet.

Vi leverer kabling til våre systemer og kan gjøre denne jobben selv eller gjennom samarbeidspartnere. Så langt har vi bedre erfaring med å kable kamera inn til forflåte enn å overføre video trådløst.

Vi kan levere kabel og utføre alt som krever installasjon i forhold til våre systemer eller deler av dette ut fra kunders ønske.

Kabling frem til skap på merd kan også gjøres av kunde ut fra tegninger og spesifikasjoner som gis av systemet.

Kabling mellom forflåte og merd

Flere detaljer

Kontakt

Rune Stangvik.jpg 2

Rune Stangvik

Senior Sales Advisor Aqua. Products, aftermarket & service

Hans Gunnar Hansen Imenco

Hans Gunnar Hansen

Areas of responsibility: Sales manager Hydraulics

Get in touch with us or email us at sales.aqua@imenco.com