VitaDi™ Oksygendiffusor

Oksygen er grunnleggende for alt liv – også i vann.

VitaDi™ Oxygen Diffusor opprettholder optimale oksygenforhold for fisken.

Oksygen er grunnleggende for alt liv – også i vann. VitaDi™ Oksygendiffusor sikrer optimale oksygenforhold for fisken og gjør det enkelt for deg å opprettholde et optimalt vannmiljø, og dermed god fiskehelse – både i sjø, på land og under transport.

VitaDi™ Oksygendiffusor er et fleksibelt system – og kan skreddersys til alle dine oksygeneringsbehov. Du kan velge enkle oppsett, med manuell logging og regulering av oksygentilsettingen – eller komplette løsninger med helautomatisk regulering, overvåking og dokumentasjon. For å sikre et jevnt oksygennivå i hele merden tilpasses størrelse og utforming på løsningen etter biomasse og mål.

 

Fordeler og egenskaper:

 • Fleksibel tilpasning og enkel i bruk
  • Et utvalg av trommelmodeller, manifold løsninger eller enkeltslanger og kapasiteter settes sammen til et system som passer bruksområdet, størrelsen og biomassen i merden
 • Jevn fordeling
  • Slangene har god spredning, noe som sikrer optimal innløsning av oksygen i hele merden, karet eller tanken
 • Leverer konstant
  • Siden diffusorene drives av oksygentrykket leverer systemet uavbrutt så lenge det er trykk på tanken. Du kan også enkelt endre oksygenmengden ved å endre flow eller arbeidstrykket i diffusoren
 • Rengjøringsvennlig
  • Slangen kan ligge uten trykk i vannet, og kan utstyres med endeventil som sørger for at inntrengt vann fortrenges raskt og enkelt. Rengjøring og desinfeksjon gjøres på kort tid
 • Effektiv innløsing av oksygen
  • Diffusoren produserer en «tåke» av ørsmå oksygenbobler som sørger for at oksygenet løser seg svært hurtig inn i vannet og blir tilgjengelig for fisken

 

Bruksområder:

 • Permanent oksygentilsetting på sjø
 • Optimal oksygenmetning i fiskekar/-tanker på land
 • Effektiv kontroll, logging og regulering av oksygen under transport
 • Fleksibel ved behandling, trenging eller andre operasjoner på sjø

Uansett hvilket bruksområde du ønsker å bruke VitaDi til, kan den enkelt utformes og automatisk kontrolleres med AquaLog miljølogging – og tilknyttes en oksygengenerator.

Permanent oksygentilsetting i sjø
VitaDi™ gir deg et stabilt og optimalt oksygennivå for fisken. Det kan være aktuelt med permanent oksygentilsetting:

 • For å utjevne døgnvariasjoner, spesielt om høsten og på lokaliteter som ligger på steder med liten vanngjennomstrømming
 • Ved bruk av luseskjørt – grunnet redusert vanngjennomstrømming
 • Ved bruk av lukkede og semi-lukkede løsninger til postsmolt eller slakteklar fisk
 • For å optimalisere forholdene og korte ned produksjonstiden fra utsett til slakt på sjø
 • Ved bruk av lukket ventemerd på slakteri
 • Ved trenging av fisk i merden, pumping til brønnbåt, avlusing, notvask og annet arbeid ved merden hvor fisken stresses og har økt behov for oksygen

Oksygentilsetting under badebehandling
For bruk under badebehandling leveres VitaDi™ på en enkel manifold eller trommel med ulike slangelengder og kapasiteter tilpasset ulike merdstørrelser og biomasser. Trommelen gjør det enkelt å trekke ut slangene, som fordeles jevnt ut i bunnen av merden slik at oksygenet stiger og blir tilgjengelig der fisken er.

Oksygentilsetting i oppdrettskar
Systemet kan leveres i forskjellige størrelser og former, med høy kapasitet og effektivitet. Diffusoren tilpasses til forskjellige systemer og tankstørrelser, og kapasiteten skreddersys etter biomasse og oksygenbehov.

Optimale oksygenforhold under transport av fisk
Sammen med våre automasjonsløsninger med sensorikk er VitaDi™ oksygendiffusor et velprøvd og effektivt system for kontroll, overvåking, logging og regulering av oksygen i tanker på lastebiler, fartøy og mobile tankløsninger. I det databaserte systemet styres logging og tilsetning av oksygen automatisk slik at du til enhver tid er sikret høy fiskevelferd under transport.

Flere detaljer

 • Jevn diffusjon av mikrobobler i hele diffusorens lengde
 • Høy virkningsgrad betyr lavt oksygenforbruk
 • Enkel rengjøring og desinfeksjon
 • Kan ligge i vann uten trykk
 • Fleksibel med tanke på kapasitet og utforming
 • Fleksibel tilpasning og enkel i bruk
 • Jevn fordeling – god spredning av slangene

Kontakt

Rune Stangvik.jpg 2

Rune Stangvik

Senior Sales Advisor Aqua. Products, aftermarket & service

Trond Maroy Imenco Aqua

Trond Marøy

Sales Manager Fish welfare - Region South of Norway

IKKE BYTT BILDE FØR VI HAR TATT NY

Anders M. Bastholm

Vice President – Imenco Aqua

Get in touch with us or email us at sales.aqua@imenco.com

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.