Reguleringsskap

Automatisk og manuell regulering av oksygentilførsel

Flere detaljer

  • Imenco Aqua bygger små og store manuelle og automatiske reguleringsskap
  • Oksygenreguleringsskap tilpasses med antall linjer og kapasitet på hver enkelt linje fra 0,1 kg til 100 kg pr linje
  • Styreskapet regulerer automatisk nødvendig tilførsel av oksygen
  • Ved strømavbrudd vil en elektroventil åpne for oksygen til nødsløyfen som tilfører oksygenet via et manuelt innstilt rotameter
  • For styring brukes I/O-kort som lagrer satte verdier, det betyr at om PC av en eller annen grunn skulle være ute av drift, vil oksygeneringen fortsatt skje automatisk

Kontakt

Torbjørn Mikkelsen Imenco Aqua

Torbjørn Mikkelsen

Client Manager - Region Mid- and North Noway, Iceland

IKKE BYTT BILDE FØR VI HAR TATT NY

Anders M. Bastholm

Vice President – Imenco Aqua

Rune Stangvik.jpg 2

Rune Stangvik

Senior Sales Advisor Aqua. Products, aftermarket & service

Trond Maroy Imenco Aqua

Trond Marøy

Sales Manager Fish welfare - Region South of Norway

Get in touch with us or email us at sales.aqua@imenco.com

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.