Reguleringsskap

Automatisk og manuell regulering av oksygentilførsel

Flere detaljer

  • Vard Aqua bygger små og store manuelle og automatiske reguleringsskap
  • Oksygenreguleringsskap tilpasses med antall linjer og kapasitet på hver enkelt linje fra 0,1 kg til 100 kg pr linje
  • Styreskapet regulerer automatisk nødvendig tilførsel av oksygen
  • Ved strømavbrudd vil en elektroventil åpne for oksygen til nødsløyfen som tilfører oksygenet via et manuelt innstilt rotameter
  • For styring brukes I/O-kort som lagrer satte verdier, det betyr at om PC av en eller annen grunn skulle være ute av drift, vil oksygeneringen fortsatt skje automatisk

Kontakt

Rune Stangvik.jpg 2

Rune Stangvik – Senior Sales Advisor

Products, aftermarket & service

Knut Eirik Kringeland Project Manager – Imenco Aqua Knut.eirik.kringeland@imenco.com

Knut Eirik Kringeland

Project Manager – Imenco Aqua

Get in touch with us or email us at imenco.havbruk@imenco.com