Oppstrømssystem

Bedre sirkulasjon og vannkvalitet i hele merden

Slik fungerer oppstrømssystemet
Dersom du har gode oksygenforhold i dypet, men sliter med vannutskiftningen i de øvre vannlagene, vil oppstrømssystemet være løsningen på problemet. Systemet løfter friskt vann fra dypet av merden og sørger for en klar forbedring av vannkvaliteten i det øvre vannsjiktet. Oppstrømssystemet består av 30 meter med diffusorslanger, påmontert en ring på 140 cm i diameter.

Ringen, som ikke veier mer enn 40 kg, plasseres på optimal dybde i sentrum av merden og festes enkelt med tau. En luftkompressor på fôrflåten sørger for et jevnt trykk til alle merdene. Trykket som skapes løfter vannet raskt oppover i merden og gir god sirkulasjon i vannet. Systemet skaleres enkelt til antall merder, slik at du har én ring plassert i hver merd. Fordi merdene har ulik avstand til fôrflåten, justeres systemet slik at du får lik effekt på alle merdene.

 

Stabil kontroll på oksygenverdiene
Oksygensensorer plasseres noen meter inn fra notveggen på ca. tre meters dyp. Oksygenforholdene logges hele tiden og kan leses av i Vard Aqua sin skyløsning, eller i dine egne overvåkningssystemer. Røkteren kan ved hjelp av en ventil, enten elektrisk eller manuelt, stenge av én eller flere ringer ved behov. Systemet er energieffektivt og krever kun strømtilførsel på 3 x 100 amper og 400 volt til luftkompressoren på fôrflåten.

 

Forebygging av lus og algeoppblomstring
Sirkulasjon av alge- og lusefritt vann fra dypet vil også kunne ha en positiv innvirkning på algeoppblomstring og lusepress i merden. Vi har fått tilbakemeldinger fra oppdrettere som forteller at større utskiftning av vann gir mindre lusepåslag og bedre gjellehelse.

Løfter vannkvaliteten i merder med luseskjørt, spesielt i merder med luseskjørt vil det være begrenset utskifting av vann i øvre deler av merden, noe som fører til lave oksygenverdier og dårligere vannkvalitet. Data fra oppdretterne viser at vannkvaliteten inne i merder med luseskjørt blir like god som utenfor luseskjørtet ved bruk av oppstrømssystemet vårt.

 

Oksygenvulkan som skaper trivsel
Lufttrykket fra systemet løfter i overkant av 700 kubikk med sjøvann hver eneste time og skaper en «vulkan». Fisken ser ut til å stortrives i den oksygenrike vannet og søker innafor luftstrømmen og går opp og rundt boblestrømmen som en stim – noe som legger til rette for at fisken også får god mosjon.

 

Kan også brukes for oksygentilsetting
Dersom oksygenforholdene på dypet ikke er optimalt nok, kan du også bruke systemet til oksygentilførsel. Da bruker du den samme ringen, men skifter ut slangen med oksygendiffusorer.

 

Teknisk informasjon:

 • Kapasitet på opp til 600 LPM ved 7-8 BAR, som genererer oppstrøm
 • Består av 30 meter av Vard Aquas diffusor montert på en robust ring
 • Ringen har en diameter på 140 cm og dybde på 9 cm
 • Vekt: 40 kg

Flere detaljer

 • Bedrer vannkvaliteten i hele merden
 • Øker oksygennivået i de øvre vannlagene
 • Tilførselen av kaldt vann fra dypet senker temperaturen i de øvre vannlagene
 • Gir fisken mosjon og skaper trivsel
 • Forebygger lus- og algeoppblomstring
 • Enkel å installere
 • Designet for å ligge stabilt horisontalt under vann
 • Driftssikker

Kontakt

Rune Stangvik.jpg 2

Rune Stangvik

Senior Sales Advisor Aqua. Products, aftermarket & service

IKKE BYTT BILDE FØR VI HAR TATT NY

Anders M. Bastholm

Vice President – Imenco Aqua

Get in touch with us or email us at sales.aqua@imenco.com

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.