Luseoppsamler – NS Collector

Støvsuger merdene for lakselus

Med NS Collector i merden bekjempes lakselusbestanden aktivt hele tiden. Luseoppsamleren plasseres enkelt i eller utenfor merden. Når den er på plass støvsuger den kontinuerlig opp lakselus i alle stadier – fra luselarver til kjønnsmoden lus. Under trenging og avlusing samler den opp lus som slipper fisken og forhindrer dermed at den oppsamlede lusa finner seg en ny vert.

Dette er luseoppsamleren NS Collector:
NS Collector består i hovedsak av en pumpe som filtrerer store mengder sjøvann gjennom et spesialtilpasset filter. NS Collector leveres som ferdig system, bestående av en undervannsenhet, kabel, merdfeste og styreskap med integrert kommunikasjon. Du kan enkelt installere lusesamleren selv. Det er ikke behov for verktøy eller utstyr ut over det som er vanlig i en servicebåt.

Forebygging og aktiv bekjemping
Ved bruk av NS Collector i daglig drift, fanger man lus før den fester seg på fisken – og reduserer dermed lusepresset. Det er dokumentert av Møreforskning at det finmaskede filteret fanger alt fra luselarver til kjønnsmoden lus – i tillegg til at det samler opp alger og annen forurensning som skaper dårlig vannkvalitet.

Denne kontinuerlige oppsamlingen vil redusere lusepresset, og vil dermed også bidra til å redusere antall avlusninger.

Hindre overføring av lus ved avlusning
Ved trenging av fisk er det kjent at inntil 40-60 % av lusen faller av. Lusa finner ofte veien til nye verter. Ved å plassere NS Collector mellom duken og avlusningsfartøyet, i området hvor fisken blir pumpet inn, samler den opp lus – slik at den kan destrueres. Dermed reduseres graden av re-smitte – samt at det generelle smittepresset går ned, både i eget anlegg og på naboanlegg.

Forbedret vannkvalitet
NS Collector filtrerer sjøvannet og forbedrer dermed vannkvaliteten. Det vil gi positiv effekt på gjellehelse og være til god hjelp i situasjoner hvor gjellehelsen allerede er redusert. Systemet gir også økt bevegelse i vannet. Der vannutskiftningen er redusert på grunn av luseskjørt, er algefjerning og ekstra sirkulasjon godt nytt for både fiskehelsen generelt og gjellehelsen spesielt.

Enkel drift
NS Collector er enkel i drift. Det eneste du behøver å tenke på er å bytte filteret når det er fullt. Filterduken byttes kjapt og enkelt ved hjelp av kranen på servicebåten. Etter at man har byttet filter, tømmes filterduken og vaskes – slik at den er klar for ny bruk. Systemet leveres med 2 filterduker, slik at man hele tiden har en ren filterduk klar til bruk.

Overvåking
Systemet gir sanntidsinformasjon om strømtrekk, som er en indikator på filtertilstand – slik at du blir varslet når filteret begynner å tettes. Alle med autorisert tilgang kan se data. Hvor lenge et filter står før det er fullt varierer ut i fra bruksområde, årstid og lokalitet. I daglig drift behøver ikke duken byttes oftere enn i snitt én gang i uken. Ved bruk under avlusning har filteret kapasitet til å stå ute under hele operasjonen.

Vurdering av nye produksjonsområder
Ved vurdering av nye produksjonsområder vil NS Collector også fungere i kombinasjon med AquaLog. Da testes hydrografi (salinitet, temperatur, oksygen, strømninger etc.), samtidig som det samles prøver av lus i alle stadier, alger og andre forurensninger.

Utviklet for å løse havbruksnæringas utfordringer
NS Collector er utviklet i samarbeid med røktere, fiskehelsepersonell, teknisk personell og forskningsmiljø for å bedre fiskehelsen, arbeidsmiljøet og økonomien i næringen. Møreforsking Ålesund har under utviklingen bistått med analyser av innsamlet materiale og kan dokumentere at NS Collector samler lus i alle stadier, samt alger.

Teknisk informasjon:

 • Diameter – 60 cm
 • Høyde – 120 cm eks. filter
 • Vekt – ca. 250 kg
 • Strømforbruk – 5,5 kw – 400 V
 • Vannflow – 2500m3 pr. time
 • Ekstrautstyr – Omformer – 230/400 – 10 kva – 14,4 Amp

Flere detaljer

 • Bekjemper lakselusbestanden aktivt hele døgnet
 • Plasseres enkelt i eller utenfor merden
 • Støvsuger kontinuerlig opp lakselus i alle stadier – fra luselarver til kjønnsmoden lus
 • Lakselus som slipper under trenging og behandling fanges opp
 • Samler også opp alger og andre forurensinger, f.eks ved notvask
 • Sørger for økt vannbevegelse i merden
 • Filtrerer sjøvannet, noe som kan gi positiv effekt på gjellehelse
 • Enkel å installere og bruke
 • Solid og driftssikker
 • Forutsigbar med tanke på driftskostnader

Kontakt

Rune Stangvik.jpg 2

Rune Stangvik

Senior Sales Advisor Aqua. Products, aftermarket & service

Get in touch with us or email us at sales.aqua@imenco.com

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.