AquaLog

Alt du trenger å vite om vannkvaliteten – på ett sted.

AquaLog er en trådløs miljølogger fra Imenco Aqua.

Sjøstrøm med hastighet og retning
AquaLog kommer nå med ny og forbedret sjøstrømsensor med innebygget kompass slik at både sjøstrømhastigheten og kompassretningen på sjøstrømmen kan avleses og dokumenteres. Eldre stasjoner kan enkelt ombygges for bruk med denne sensoren. Sjøstrømsensoren kan både inngå i nye og som tillegg til eksisterende systemer. Sensoren er lagd i Norge, og kan utvides med vannkvalitetssensorer. Det er lite vedlikehold, rengjøring én til to ganger i året.

Full kontroll på alle vannparametre
En basestasjon settes enkelt på fôrflåten eller på en av merdene. Systemet er fleksibelt og kan enkelt tilpasses både antallet og type sensorer som er ønsket. Sensorene logger oksygen, temperatur, salinitet, sjøstrøm med hastighet og retning, pH, CO2 og turbiditet. Nye data sendes automatisk til SACON via et mobilnettverk, og alle i firmaet med autorisert tilgang til SACON kan se data fra miljøloggen.

Oksygensensorene logger og gir sanntidsinformasjon om verdier i både mg/l og prosent (%) samtidig. Da kjenner du fiskens levevilkår, samtidig som du har dokumentasjonen som kreves om du skal utvide produksjonen eller sertifiseres etter aktuelle standarder og kundekrav (f.eks. ASC-sertifisering). Spesielt ved buk av luseskjørt er kontinuerlig logging av oksygendata viktig – både i og utenfor skjørtet.

Få mer data ut av samme sensor
Vi tilbyr nå gode priser på oppgradering av eldre loggestasjoner til vårt nye digitale radiosystem som gir deg både mg/L og prosent metning og temperatur fra samme sensor. I tillegg tar disse digitale radioene flere sensorer på en og samme radio. Det vil si at der man i dag har to eller flere radioer på et merdskap, brukes det nå kun én radio. Eksisterende Master radiomottaker og alle sensorer på eldre loggestasjoner er allerede forberedt for dette, slik at det kun er radioene ute på hvert merdskap som må skiftes.

Flere detaljer

  • Logger oksygen, temperatur, salinitet, sjøstrøm med hastighet og retning, pH, CO2, turbiditet og værdata
  • Enkel installasjon og enkel i bruk
  • Solid og driftssikker
  • Sett alarm for oksygennivå etter eget ønske
  • Oversiktlig presentasjon på nett og alle data er tilgjengelig fra PC, mobil og nettbrett
  • Komplett historisk logg
  • Fra standard webside som medfølger produktet kan man hente alle data via et komplett API
  • Med en utvidet basestasjon med lagring av data i en standard SQL database kan man hente ut de data man ønsker for bruk opp mot andre systemer slik som Fish Talk og PLS anlegg
  • Batteridrift 12V eller 220V via vedlikeholdslader
  • Montering, service- og driftsavtale

Kontakt

Norway

Rune Stangvik

Rune Stangvik

Senior Sales Advisor – Products, aftermarket & service

Chile

Jorge Flores

Jorge E. Flores N.

Sales and Operation Manager– Imenco Aqua Chile

Get in touch with us or email us at imenco.havbruk@imenco.com

Nyheter

See all news