AquaLog

Alt du trenger å vite om vannkvaliteten – på ett sted.

AquaLog er en trådløs miljølogger fra Imenco Aqua.

Full kontroll på alle vannparametre med Aqualog fra Imenco Aqua

Systemet er fleksibelt og kan enkelt tilpasses både antallet merder og type sensorer som er ønsket. Sensorene logger oksygen, temperatur, salinitet, sjøstrøm med hastighet og retning, pH, CO2 og turbiditet. Data sendes automatisk til vår skyløsning.

Oksygensensorene logger og gir sanntidsinformasjon om verdier i både mg/l og prosent (%) samtidig. Da kjenner du fiskens levevilkår, samtidig som du har dokumentasjonen som kreves om du skal utvide produksjonen eller sertifiseres etter aktuelle standarder og kundekrav (f.eks. ASC-sertifisering). Spesielt ved buk av luseskjørt er kontinuerlig logging av oksygendata viktig – både i og utenfor skjørtet.

En basestasjon plasseres på fôrflåten eller på en av merdene og henter inn informasjon fra alle merdskapene, og sender opp til vår skyløsning. Målingene presenteres på vår nettside eller overføres via API til deres eget system.

Få mer data ut av samme sensor
Vi tilbyr nå gode priser på oppgradering av eldre loggestasjoner til vårt nye digitale radiosystem.

Flere detaljer

  • Logger oksygen, temperatur, salinitet, sjøstrøm med hastighet og retning, pH, CO2, turbiditet og værdata
  • Enkel installasjon og enkel i bruk
  • Solid og driftssikker
  • Sett alarm for oksygennivå etter eget ønske
  • Oversiktlig presentasjon på nett og alle data er tilgjengelig fra PC, mobil og nettbrett
  • Komplett historisk logg
  • Fra standard webside som medfølger produktet kan man hente alle data via et komplett API
  • Med en utvidet basestasjon med lagring av data i en standard SQL database kan man hente ut de data man ønsker for bruk opp mot andre systemer slik som Fish Talk og PLS anlegg
  • Batteridrift 12V eller 220V via vedlikeholdslader
  • Montering, service- og driftsavtale

Kontakt

Rune Stangvik.jpg 2

Rune Stangvik – Senior Sales Advisor

Products, aftermarket & service

David Ulloa Walker General Manager – Imenco Aqua Chile

David Ulloa Walker

General Manager – Imenco Aqua Chile

Get in touch with us or email us at sales.aqua@imenco.com