Seanest – det unike, norskutviklede rensefiskskjulet

God velferd for rensefisk er god økonomi

Det er enorme mengder rensefisk i arbeid i oppdrettsnæringen, og rensefiskens velferd får et stadig økende fokus. Rensefisk representerer store verdier i innkjøp, og god fiskevelferd er avgjørende for overlevelse, trivsel og ikke minst effektivitet ved utførelse av rensefiskens oppgave.

Ideen om SeaNest ble til da vi så at habitat for rensefisk kunne lages med bedre og mer effektive løsninger.

Effektiv lusebekjempelse
SeaNest er et rensefiskskjul som gir rensefisk gode forhold. Ikke bare er dette lovpålagt, men når rensefisken har gode levevilkår får man også en mer effektiv lusebekjempelse i merden.

SeaNest er utviklet med et materiale som gjør det enkelt for rensefisken å feste seg og gir rensefisken nødvendig hvile.

Enkel å håndtere
SeaNest er designet som et kompakt foldesystem som strekker 7,5 eller 10 meter (opsjon) dypt når det er i bruk i merden og bygger mindre enn en halv meter i sammenslått tilstand.
SeaNest er derfor enkel å rengjøre, frakte, lagre og ikke minst sette ut og ta inn fra merden.

Fokus på miljø

SeaNest er bygget for å skape et bedre miljø for rensefisk og unngå marin forsøpling. Derfor har SeaNest ingen løse plastdeler og tilfører ingen kjemikalier i sjøen.

Flere detaljer

Nedlastninger

Download icon

Seanest brosjyre

Kontakt

Torbjørn Mikkelsen Imenco Aqua

Torbjørn Mikkelsen

Client Manager - Region Mid- and North Noway, Iceland

IKKE BYTT BILDE FØR VI HAR TATT NY

Anders M. Bastholm

Vice President – Imenco Aqua

Rune Stangvik.jpg 2

Rune Stangvik

Senior Sales Advisor Aqua. Products, aftermarket & service

Get in touch with us or email us at sales.aqua@imenco.com

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.