Vannkvalitet & Logging

7 results

AquaLog

Sjøstrøm med hastighet og retning AquaLog kommer nå med ny og forbedret sjøstrømsensor…

AquaLog

Sjøstrøm med hastighet og retning AquaLog kommer nå med ny og forbedret sjøstrømsensor…

Håndholdte loggere

Instrumentene er enkle å bruke, nøyaktige og pålitelige. De kan skreddersys til den…

Håndholdte loggere

Instrumentene er enkle å bruke, nøyaktige og pålitelige. De kan skreddersys til den…

HQ-håndholdt

Multiinstrument for måling av oksygen, salinitet, pH og redox. Fås med forskjellige lengder…

HQ-håndholdt

Multiinstrument for måling av oksygen, salinitet, pH og redox. Fås med forskjellige lengder…

Mobil sjøstrømmåler

Batteridrevet sjøstrømmåler med innebygget lader som viser sjøstrøm i meter per sekund.

Mobil sjøstrømmåler

Batteridrevet sjøstrømmåler med innebygget lader som viser sjøstrøm i meter per sekund.

SensoMon – mobilt loggesystem

2, 3, eller 4 oksygensensorer med egne batteri sender oksygenmålinger via sine radiosendere…

SensoMon – mobilt loggesystem

2, 3, eller 4 oksygensensorer med egne batteri sender oksygenmålinger via sine radiosendere…

Luseoppsamler – NS Collector

Med NS Collector i merden bekjempes lakselusbestanden aktivt hele tiden. Luseoppsamleren plasseres enkelt…

Luseoppsamler – NS Collector

Med NS Collector i merden bekjempes lakselusbestanden aktivt hele tiden. Luseoppsamleren plasseres enkelt…

Service- og driftsavtale

Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyret, inkludert statusrapport med…

Service- og driftsavtale

Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyret, inkludert statusrapport med…