ROV Inspeksjon

Vi utfører ROV inspeksjoner fra ulike fartøy utstyrt med ulike ROV av ulik størrelse ut fra oppdraget vi blir booket på.

ROV er installert på våre spylebåter og de kan derfor både utføre spyleoppdrag og ROV operasjoner. I tillegg har vi eget fartøy med stor marsjfart som kan utføre inspeksjoner i et større geografisk område. Disse fartøyene utfører notinspeksjon, sjekk av dødfisk, inspeksjon av bunnlodd og er standbyfartøy ved andre operasjoner.

Utfyllende rapport med bilder og video fra hele operasjonen blir alltid levert med våre inspeksjoner.

Vi har også mulighet til å utføre korte og kjappe inspeksjoner fra vår RIB som er utstyrt med liten inspeksjons ROV med gripeklo. Kjapt på plass og liten kost. Så hvis du må sjekke bunnforhold på grunnere steder, må sjekke underside av båt, har mistet noe på sjøen ol. stiller vi opp kjapt og hjelper deg med dette.

Kontakt

Norway

Anders Bastholm

Anders M. Bastholm

VP – Aqua & Fish Farming

Get in touch with us or email us at imenco.havbruk@imenco.com

Nyheter

See all news