ROV Inspeksjon

Utfyllende rapport med bilder og video fra de ulike operasjonene blir alltid levert.

Vi utfører ROV inspeksjoner fra ulike fartøy, utstyrt med ulike størrelser av ROV-er ut i fra størrelsen på oppdraget.

ROV-ene er installert på våre spylebåter og kan derfor både utføre spyleoppdrag og ROV operasjoner. I tillegg har vi  vårt eget fartøy med stor marsjfart som kan utføre inspeksjoner i et større geografiske områder. Disse fartøyene utfører notinspeksjon, sjekk av dødfisk, inspeksjon av bunnlodd og er tilgjenngelige som standbyfartøy ved andre operasjoner.

Utfyllende rapport med bilder og video fra de ulike operasjonene blir alltid levert.

Vi har også mulighet til å utføre korte inspeksjoner fra vår RIB som er utstyrt med liten inspeksjons ROV med gripeklo. Så hvis du må sjekke bunnforhold på grunnere steder, må sjekke underside av en båt eller har mistet noe på sjøen ol. stiller vi opp kjapt og hjelper deg med dette.

Flere detaljer

Kontakt

Anders Wistrøm

Anders Wistrøm

Service & Production Mananger Aqua: Camera

Get in touch with us or email us at sales.aqua@imenco.com

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.