Fôringsautomat

Nøyaktig dosering av fôr i oppdrettskar

Perfekt for startfôring ved små fôrmengder
Fôringsautomaten passer spesielt godt til fiskeslag som rognkjeks og berggylt. Når presisjonen teller som mest har du full kontroll på doseringen med Exact Fôringsautomat. Fôringsautomaten er spesielt utviklet for nøyaktig og forutsigbar fôring og kalibreres slik at doseringsmengden blir helt riktig – hver gang. Siden du har full kontroll på de faktiske fôrmengdene som doseres ut i karet, kan du også øke og redusere fôrmengden med nøyaktige mengder.

Full kontroll på fôrmengden
Exact Mini Feeder kommer i 4 forskjellige størrelser; 1 liter, 3 liter, 5 liter og 10 liter.
Selve siloen består av en klar beholder i hard plast. Det betyr at du alltid har kontroll på fôrmengden inne i siloen, samtidig som den harde plasten forhindrer at fôret fester seg i beholderen. I forhold til andre automater på markedet så eksponeres fôret for svært lite fukt fra omgivelsene. Fôringsautomatene kobles enkelt opp og kalibreres mot ditt nåværende eller vårt styringssystem.

Enkel tilpassing av utmatingspunkt
Automatens oppheng er svært fleksibelt, noe som gjør at du enkelt kan vri automaten slik at utmatingspunktet for fôret justeres etter behov – for eksempel når rognkjeksen setter seg på karveggen.

Vedlikehold
Den kompakte fôringsautomaten kan enkelt rengjøres og vedlikeholdes.

Flere detaljer

  • Doseringsmengde: Ned til 0,2 gram
  • Silokapasitet: 1 liter, 3 liter, 5 liter og 10 liter
  • Enkel rengjøring og enkelt vedlikehold
  • Fleksibel justering av utmatingspunkt
  • Beholderen beskytter fôret fra fukt
  • Skånsom fôrhåndtering
  • Enkel konstruksjon – høy driftssikkerhet
  • Strømforsyning: 24 V likestrøm
  • Byggemål: 28 cm høy uten oppheng (1 liter-versjon)

Kontakt

Rune Stangvik.jpg 2

Rune Stangvik – Senior Sales Advisor

Products, aftermarket & service

Peder Anders Rød – Manager Business & Market Development Feeding and Oxygen

Peder Anders Rød – Manager Business & Market Development

Feeding and Oxygen

Get in touch with us or email us at imenco.havbruk@imenco.com