Imenco Aqua

Smarte løsninger for akvakultur

Våre produkter og løsninger er utviklet for å øke fiskevelferden og tilveksten, gjøre arbeidshverdagen på merdkanten enklere – og for å effektivisere produksjonen. Vi har løsninger som gir deg full oversikt over produksjonen med bransjeledende kamerasystemer, en optimal vannkvalitet, bekjemper lus, effektiviserer fôringen og gir deg kontroll på biomassen i merden. I vårt produktspekter finner du både bestselgere og nykommere – både til landbasert, sjøbasert og offshore oppdrett, samt produkter for båter og bygninger. I tillegg tilbyr vi opplæring i – og serviceavtaler til alle våre løsninger. Vi tilbyr også leieavtaler og finansieringsløsninger for flere av våre produkter.

 

For support ring: +47 920 99 000 eller send email til: aqua.support@imenco.com

Fiskevelferds produkter

Close,Up,Salmon,Fish,In,Aquarium,Yokohama,,Japan.

Fiskevelferd hos oppdrettsfisk

Når vi holder dyr i fangenskap, fratar vi dyret muligheten til å søke seg bort fra steder med dårlige livsbetingelser. Vi har dermed tatt på oss ansvaret for at dette dyret skal ha et godt liv – at det skal ha en god velferd. Dette betyr blant annet at vi må sørge for at fisken får riktig og nok fôr, at den får nok rom til å kunne bevege seg som normalt, og at den har god helse. Det betyr også at vi må sørge for at vi ikke unødig utsetter fisken for noe som kan gi den ubehag eller være smertefullt for den.

For å sikre god fiskevelferd må vi ha kunnskap om fiskens naturlige levesett, behov, utseende og atferd. Vi må overvåke fisken, registrere avvik og iverksette tiltak når det trengs. Slike tiltak kan ofte kreve spesiell kompetanse, for eksempel fra en veterinær, men det er røkteren som har daglig tilsyn med fisken, og som må kunne registrere avvik.

Dyrevelferdsloven stiller krav til hvordan fisk og andre vannlevende dyr skal ha det i oppdrett og under fiske- og fangstaktiviteter.

Loven gjelder både villfisk og oppdrettsfisk og sier at fisken skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Med smarte løsninger fra Imenco Aqua, tar vi fiskevelferd på alvor og på dyrenes premisser.

Vi tilbyr Seanest rensefisk skjul, fiskevelferds kamera systemer, oksygen systemer, biomasse estimerings rammer og foringsautomater og roboter som gir optimal foring.

Kamera system

Imenco kamerasystem for brønnbåt bro - camera system for wellboat bridge

Imenco har vært en ledende, global utvikler av kamera til bruk under vann i mer enn 40 år. Dette har gitt oss en unik kunnskap i å optimalisere bildekvalitet og design til det røffe miljøet kameraene skal operere i. 

Vi startet med subsea på 6000 meters dyp, og erfaringene har resultert i unike kamerasystem for havbruksnæringen. 

Vårt kamerasystem for oppdrettsbransjen er utviklet basert på denne kompetansen i tett samarbeid med våre kunder. Best mulig bildekvalitet kombinert med brukervennlighet har vært i fokus hele tiden. Tilbakemeldingen fra våre kunder viser at vi har lykkes. 

Vi tilbyr et komplett kamerasystem med IP kamera hvor overføringen skjer via fiberkabel eller trådløst.  

Med vår overvåkningsløsning er du sikret den beste bildekvaliteten selv under vanskelige lysforhold både over og under vann. 

Fôring

service og driftsavtaler

Imenco Aqua leverer fôringsløsninger til både landbaserte og sjøbaserte anlegg. Du kan velge mellom vår komplette, helautomatiske fôringsrobot som fôrer hele anlegget eller ulike typer frittstående fôrautomater. Optimal fôring sikrer maksimal tilvekst og lavest mulig fôrsvinn. Flere av våre fôringsløsninger kan leveres med automatisk styring som gjør hverdagen for røkterene enklere og mer effektiv. Les mer om våre ulike løsninger og styresystemer her.

Oksygen & Luft

VitaDi™ Oksygendiffusor

Kontroll over fiskens oksygenforhold er essensielt for god fiskevelferd og god produksjon. Tilveksten hos laksen påvirkes i stor grad av oksygenmetningen i vannet. Imenco Aqua har velutprøvde systemer og løsninger som gir deg full kontroll over oksygennivået og optimale oksygenforhold – både på land, under transport og i merdene. Les mer om våre ulike løsninger her.

Vannkvalitet & Logging

SensoMon

For å gi fisken optimale leveforhold må vi ha full kontroll på vannkvaliteten. Vi tilbyr velutprøvde og robuste instrumenter med høy nøyaktighet, som gir deg innsikt i alle viktige parameter i merdmiljøet og kontroll på vannkvaliteten – fra håndholdte sensorer til helautomatiske loggestasjoner.

Biomasse måling

Biomassemåler ramme

Imenco Aquas biomassemåler er et brukervennlig, nøyaktig og velutprøvd hjelpemiddel for å beregne biomassen i merden der man får grafer med snittvekter og man enkelt får oversikt over tilvekst.

Tjenester

ROV Inspections

Imenco skal være enkel å samarbeide med før, under og etter leveranser

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Sjøbaserte tjenester
  • Brukeropplæring
  • Problemløsing og rådgiving
  • Oppgraderinger og produkttjenester
  • Vi lover kort responstid og lett tilgang til våre kompetente medarbeidere

Programvare

Automatic Pellet Detection

ROV

IMG_6998-ULT-PRO-MINI-white

Kontakt

Imenco havbruk aquaculture blur

Som en del av en gruppe med selskap har vi med oss lang erfaring og sammensatt kompetanse fra mange ulike bransjer og fra et stort antall prosjekt og produkt. Disse erfaringene tar vi med oss når vi nå utvilker nye produkter til havbruksnæringen.

 

Imenco Aquaculture - see the sea lice - salmon lice

Smarte løsninger til akvakultur bransjen

Get in touch with us or email us at sales.aqua@imenco.com

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.