Hydrauliske sylindere til kraner

Kransylinderne våre har alltid vært anerkjent for kvalitet og driftssikkerhet. Omfattende testing under realistiske betingelser av mange ulike tekniske forhold, så som krombelegg, komposittlagre, testing av materialutmatting i ørefester og fullskala deformasjonstester er også viktige årsaker til at vi har oppnådd og konsolidert den anerkjente posisjonen vi innehar i dag.

Våre hydrauliske sylindere kjennetegnes av en robust, anerkjent og driftssikker utførelse. Vi går ikke på akkord verken med kvalitet eller utførelse. Sylinderne leveres i overensstemmelse med reglene til alle større klassifikasjonsselskaper.

Flere detaljer

Imenco Bauer har over 40 års erfaring med utvikling og produksjon av hydrauliske sylindere til kraner. I dag leverer vi hydrauliske sylindere til de største kranprodusentene i Skandinavia.

Alle våre anerkjente produkter har en ting felles; vår oppmerksomhet er kontinuerlig rettet mot det faktum at sylinderne skal oppfylle en rekke spesielle tekniske krav. Ved hjelp av utførlige og avanserte kalkuleringer kan vi utføre nøyaktige beregninger av yteevnen til de hydrauliske sylinderne. Det er verdt å nevne knekkingsberegningene som blir utført gjennom hele slaglengden, samtidig som de blir sammenliknet med den reelle belastningen fra selve kranen. Resultatet er bedre sikkerhet og en optimalisert konstruksjon.

Kontakt

Kurst Svaberg

Kurt Svanberg

Sales Manager Hydraulic Cylinders

Get in touch with us or email us at imenco.hydraulics@imenco.com