Fiskevelferds produkter

Seanest – det unike, norskutviklede rensefiskskjulet

Effektiv lusebekjempelse SeaNest er et rensefiskskjul som gir rensefisk gode forhold. Ikke bare…

Seanest – det unike, norskutviklede rensefiskskjulet

Effektiv lusebekjempelse SeaNest er et rensefiskskjul som gir rensefisk gode forhold. Ikke bare…

Biomassemåler ramme

Imenco Aquas Biomassemåler i ramme er et vel-prøvd produkt for biomassemåling. Med rammen…

Biomassemåler ramme

Imenco Aquas Biomassemåler i ramme er et vel-prøvd produkt for biomassemåling. Med rammen…

Service- og driftsavtale

Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyret, inkludert statusrapport med…

Service- og driftsavtale

Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyret, inkludert statusrapport med…

LED Undervannslys

Vi leverer flere ulike typer LED lys til bruk under vann. Vi har…

LED Undervannslys

Vi leverer flere ulike typer LED lys til bruk under vann. Vi har…