[aquaculture] - Vannkvalitet & Logging

AquaLog

Full kontroll på alle vannparametre med Aqualog fra Imenco Aqua Systemet er fleksibelt…

AquaLog

Full kontroll på alle vannparametre med Aqualog fra Imenco Aqua Systemet er fleksibelt…

HQ-håndholdt

Multiinstrument for måling av oksygen, salinitet, pH og redox. Fås med forskjellige lengder…

HQ-håndholdt

Multiinstrument for måling av oksygen, salinitet, pH og redox. Fås med forskjellige lengder…

Håndholdte loggere

Instrumentene er enkle å bruke, nøyaktige og pålitelige. De kan skreddersys til den…

Håndholdte loggere

Instrumentene er enkle å bruke, nøyaktige og pålitelige. De kan skreddersys til den…

SensoMon – mobilt loggesystem

2, 3, eller 4 oksygensensorer med egne batteri sender oksygenmålinger via sine radiosendere…

SensoMon – mobilt loggesystem

2, 3, eller 4 oksygensensorer med egne batteri sender oksygenmålinger via sine radiosendere…

Luseoppsamler – NS Collector

Med NS Collector i merden bekjempes lakselusbestanden aktivt hele tiden. Luseoppsamleren plasseres enkelt…

Luseoppsamler – NS Collector

Med NS Collector i merden bekjempes lakselusbestanden aktivt hele tiden. Luseoppsamleren plasseres enkelt…

Service- og driftsavtale

Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyret, inkludert statusrapport med…

Service- og driftsavtale

Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyret, inkludert statusrapport med…