[aquaculture] - Biomasse måling

Fiskevelferd – satt i system

Fiskevelferd på sjø- og landanlegg I samarbeid med søsterselskapet vårt Createview, leverer vi…

Fiskevelferd – satt i system

Fiskevelferd på sjø- og landanlegg I samarbeid med søsterselskapet vårt Createview, leverer vi…

Biomassemåler ramme

Imenco Aquas Biomassemåler i ramme er et vel-prøvd produkt for biomassemåling. Med rammen…

Biomassemåler ramme

Imenco Aquas Biomassemåler i ramme er et vel-prøvd produkt for biomassemåling. Med rammen…

Service- og driftsavtale

Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyret, inkludert statusrapport med…

Service- og driftsavtale

Vi gjør anleggsbesøk der vi foretar en gjennomgang av utstyret, inkludert statusrapport med…