[aquaculture] - Programvare

Pelletsdetektering

Vi har softwareløsning til våre kamera for automatisk deteksjon av pellets.

Pelletsdetektering

Vi har softwareløsning til våre kamera for automatisk deteksjon av pellets.