[machining] - Gnistning

Gnistning – Gnisting – Erodering – Trådgnist

Trådgnist/Gnistning er en kontrollert metallfjerningsprosess som brukes til å fjerne metall ved hjelp…

Gnistning – Gnisting – Erodering – Trådgnist

Trådgnist/Gnistning er en kontrollert metallfjerningsprosess som brukes til å fjerne metall ved hjelp av erosjon fra elektrisk gnist. I denne prosessen brukes en elektrisk gnist som skjæreverktøy for å skjære (erodere) arbeidsstykket for å produsere den ferdige delen i ønsket form. Metoden for fjerning av metall utføres med å lede…