Testing og kvalitetssikring

Malm Orstad sine fasiliteter inneholder alt nødvendig testutstyr for å kvalitetssikre produktene vi utvikler og produserer.

Offshore-produkter blir brukt i kritiske miljøer og feil på utstyret kan lett få fatale konsekvenser for miljø og personell, samt føre til høye kostnader. Bransjen har derfor store krav til driftssikkerhet og det kreves at produktene som blir levert er nøyaktig testet slik at de ikke skal feile under operasjonene, og alle våre operatører er nøye opplært i alle testprosedyrer.

Les mer

Ta kontakt med oss