Pelletsdetektering

Pellet detection

Vi har softwareløsning til våre kamera for automatisk deteksjon av pellets.

Olve Byre

Olve Byre

Leder Havbruk

Get in touch with us or email us at imenco.havbruk@imenco.com

Hva leter du etter?

Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev