Vi søker erfaren Senior QHSE Advisor / Senior KHMS rådgiver

Vi søker erfaren Senior QHSE Advisor / Senior KHMS rådgiver

Ønsker du en viktig og spennende rolle i prosjekter, som fast ansatt, i et internasjonalt teknologiselskap med betydelige vekstambisjoner? Hos Imenco vil du jobbe i et erfarent og inkluderendearbeidsmiljø med utviklende og varierte oppgaver

Arbeidet vil være både være selvstendig og i team og rapporterer til QHSER Manager. De aktuelle prosjektene har en varighet på to til tre år, deretter gis nye roller innenfor KHMS i selskapet/gruppen eller rolle i nye prosjekt. En senior innen risiko, kvalitet, helse, miljø og sikkerhet vil etter hvert ha mulighet til å bli hovedansvarlig innen KHMS på prosjekt. 

 

Stillingstittel: 

Senior QHSE Advisor / Risk Coordinator – som har teknologisk interesse/forståelse/kompetanse.  

Arbeidet er fordelt på to større prosjekt, et landbasert og et offshore vind-prosjekt. 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være: 

 • fasilitere og bistå ingeniører i Imenco med risikovurdering ved utformingen av utstyr til prosjekt. Utføre risikovurdering av design sammen med ingeniørene, kunde og event. annen tredjepart.  
 • arbeidet vil dreie seg om å gjøre DRA – Design Risk Assessment hvor en ser på aspekter ved design hvor konkrete tiltak dreier seg både om designjusteringer og tiltak ved installasjon/sluttbruker.  
 • risikoanalyser / «Design Guide assessment» utføres der dette er nødvendig. En bruker egen sjekklistebasert mal som følger maskinforskriften. 
 • oppfølging av risikoanalysenes aksjoner og identifisering underveis av nye forhold som må tas med. 
 • ha eierskap til risikoanalysene som del av prosjektdokumentasjonen og leveransen. 
 • ved behov bistå prosjektledere med møtedeltakelse og utarbeidelse av dokumenter. 
 • følge opp og bistå med oppdatering og etablering av prosedyrer. 
 • bistå KHMS-kollega og produksjonen med innspill og deltakelse ved SJA. 
 • bistå med gjennomlesning av teknisk prosjekt-dokumentasjon for kommentarer.
   

Kvalifikasjoner: 

Vi ser etter kandidat med høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Solid erfaring kan kompensere for krav om formell utdannelse. Du bør ha noen års erfaring innen KHMS og meget gode norsk og engelskspråklige kunnskaper. 

Ønskelig med kunnskap om Internkontrollforskriften. For offshore vind-prosjekt er det ønskelig med kunnskap om ISO 9001, 14001 og 45001. 

Foruten om dette, vil det være en fordel om du også har: 

 • kunnskap om Internkontrollforskriften og ISO 9001, 14001 og 45001  
 • erfaring fra tidligere prosjekt 
 • erfaring med å fasilitere og utføre risikoanalyser 
 • teknologisk interesse og forståelse slik at en kan fasilitere risikoanalysene 
 • kunnskap/kjennskap om maskinforskriften. 
 • nøyaktighet og systematikk i arbeidet 
 • gode kommunikasjonsevner og er løsningsorientert 

 

Arbeidssted:  

Imenco’s avdeling i Klepp kommune ved Stavanger eller Imenco’s hovedkontor på Kophaug, Grinde i Tysvær Kommune. Kan også være behov for enkelte dagsreiser mellom disse to lokasjonene. Det vil periodevis være reise med opphold i Oslo for å følge opp KHMS i byggefasen.   

 

KORT OM SELSKAPET 

Imenco ble etablert i 1979 som et ingeniørselskap og var de første 20 årene engasjert i en rekke undervannsprosjekter. De siste 20-årene har oppdragsgiver vokst gjennom utvikling av egne løsninger og gjennomoppkjøp av andre selskaper. Imenco er nå en gruppe selskaper som hovedsakelig arbeider innenfor fem hovedforretningsområder: Offshore olje og gass, fornybar energi, akvakultur, marine og forsvar. Vårt fellesprosjekt er å utvikle stadig nye smarte løsninger til offshore og maritim industri.  

 

Vårt produktspekter er basert på kunnskap tilegnet gjennom mange års produktutvikling og forbedring, som har resultert i våre smarte løsninger. Vårt ingeniørteam er spesialisert innen mekanikk, hydraulikk, elektronikk, software og automasjon, og vi leverer flere globalt ledende løsninger.  

 

Imenco-gruppen har samlet ca. 370 ansatte og er lokalt eid. Konsernet omsatte for cirka 650 mnok i 2022. For mer informasjon, se imenco.com 

 

Frist / Kontaktinfo:

02.07.2023  Ansettelsesform: Fast 

Anne Elisabeth Wetteland

QHSER Manager

anne.wetteland@imenco.com