Vi søker erfaren QHSE Advisor / KHMS rådgiver

Vi søker erfaren QHSE Advisor / KHMS rådgiver

Arbeidet vil være både være selvstendig og i team og rapporterer til QHSER Manager. De aktuelle prosjektene har en varighet på to til tre år, deretter gis nye roller innenfor KHMS i selskapet/gruppen eller rolle i nye prosjekt. En senior innen risiko, kvalitet, helse, miljø og sikkerhet vil etter hvert ha mulighet til å bli hovedansvarlig innen KHMS på prosjekt. 

Ønsker du en viktig og spennende rolle i prosjekter, som fast ansatt, i et internasjonalt teknologiselskap med betydelige vekstambisjoner? Hos Imenco vil du jobbe i et erfarent og inkluderendearbeidsmiljø med utviklende og varierte oppgaver. 

Arbeidet vil være både være selvstendig og i team og rapporterer til QHSER Manager. De aktuelle prosjektene har en varighet på to til tre år, deretter gis nye roller innenfor KHMS i selskapet/gruppen eller rolle i nye prosjekt. En senior innen risiko, kvalitet, helse, miljø og sikkerhet vil etter hvert ha mulighet til å bli hovedansvarlig innen KHMS på prosjekt. 

 

Stillingstittel:  

QHSE Advisor (gjerne senior) – hvor arbeidsoppgavene har hovedtyngde på HMS.  

Arbeid er primært på et større landbasert prosjekt, men kan også bistå et større offshore vind-prosjekt. 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være: 

 • HMS rapportering i prosjekt opp mot kunde 
 • kontroll med HMS-kort og oppdragsgivers database (dette kan læres) 
 • oppdatere HMS-planer (prosedyrer) 
 • bistå med gjennomlesning av teknisk prosjekt-dokumentasjon for kommentarer. 
 • fasilitere og gjennomføre risikovurderinger i forhold til arbeidshelse, sikkerhet og miljø. 
 • oppfølging av risikoanalysenes aksjoner og identifisering underveis av nye forhold som må tas med. 
 • bistå produksjon med å lage Sikker Jobb Analyser 
 • ha eierskap til HMS-risikoanalysene og SJA som del av prosjektdokumentasjonen og leveransen. 
 • følge opp det operative arbeidet med bl.a. HMS-befaringer og vernerunder i produksjonen lokalt og ved installasjon hos kunde 
 • følge opp testaktiviteter i forhold til HMS-planlegging og utførelse. 
 • ved behov bistå prosjektledere med møtedeltakelse og utarbeidelse av dokumenter. 
 • følge opp åpne saker i avvikssystemet, og veilede ansvarlige ved behov ift. årsaksanalyser og granskinger av RUH 

 

Kvalifikasjoner: 

Vi ser etter kandidat med høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Erfaring kan kompensere for krav om formell utdannelse. Du bør ha noen års erfaring innen KHMS og meget gode norsk og engelskspråklige kunnskaper. 

Foruten om dette, vil det være en fordel om du også har: 

 • kunnskap om Internkontrollforskriften og kjennskap til ISO 9001, 14001 og 45001  
 • erfaring fra tidligere prosjekt 
 • kjennskap til byggherreforskriften, men er ikke et krav 
 • nøyaktighet og systematikk i arbeidet 
 • gode kommunikasjonsevner og er løsningsorientert 

 

Arbeidssted:  

Imenco’s avdeling i Klepp kommune ved Stavanger eller Imenco’s hovedkontor på Kophaug, Grinde i Tysvær Kommune. Kan også være behov for enkelte dagsreiser mellom disse to lokasjonene. Det vil periodevis være reise med opphold i Oslo for å følge opp KHMS i byggefasen. 

 

KORT OM SELSKAPET 

Imenco ble etablert i 1979 som et ingeniørselskap og var de første 20 årene engasjert i en rekke undervannsprosjekter. De siste 20-årene har oppdragsgiver vokst gjennom utvikling av egne løsninger og gjennomoppkjøp av andre selskaper. Imenco er nå en gruppe selskaper som hovedsakelig arbeider innenfor fem hovedforretningsområder: Offshore olje og gass, fornybar energi, akvakultur, marine og forsvar. Vårt fellesprosjekt er å utvikle stadig nye smarte løsninger til offshore og maritim industri.  

 

Vårt produktspekter er basert på kunnskap tilegnet gjennom mange års produktutvikling og forbedring, som har resultert i våre smarte løsninger. Vårt ingeniørteam er spesialisert innen mekanikk, hydraulikk, elektronikk, software og automasjon, og vi leverer flere globalt ledende løsninger.  

 

Imenco-gruppen har samlet ca. 370 ansatte og er lokalt eid. Konsernet omsatte for cirka 650 mnok i 2022. For mer informasjon, se imenco.com 

Frist / Kontaktinfo:

02.07.2023  Ansettelsesform: Fast 

Anne Elisabeth Wetteland

QHSER Manager

anne.wetteland@imenco.com