CEO – Imenco Corrosion Technology

Vil du utvikle og lede et teknologiselskap med stort potensial for rask vekst?

Verdens havområder dekker 70% av vår klode og vi utnytter stadig større deler av dette området til kommersiell virksomhet. Alt av metallisk materiell som plasseres i havområdet korroderer. Imenco Corrosion Technology (ICT) har ambisjon om å bidra til bærekraftig utvikling ved å kontrollere og redusere korrosjon – særlig innen områder med behov for etter installeringer eller vedlikehold av undervannssystemer.

Hovedmarkedene hittil har vært fornybar energi med vekt på offshore vind samt produksjonssystemer og flytende installasjoner for olje & gass. Gjennom betydelig satsing på produktutvikling og innovasjon er det selskapets mål å tilby fremtidsrettede produkter. Selskapets foreløpige siste nyutvikling, som spesielt retter seg mot oppankringssystemer for flytende installasjoner, blir lansert i disse dager. Våre ambisjoner er at systemet skal få en betydelig internasjonal utbredelse. Vi har patenterte systemer samt systemer med patentsøknader.

Som CEO vil du ha hovedansvar for at selskapet skal lykkes med å nå sine vekstambisjoner. En av dine viktigste oppgaver vil være å bringe selskapets produkter ut til et internasjonalt marked hvor behovet for nye og bærekraftige løsninger er betydelig. Stillingen innebærer at du må trives med å arbeide i spennet fra det strategiske til det operative og ha sterkt fokus på forretningsutvikling. Vi søker en ambisiøs leder med erfaring fra teknologivirksomhet som opererer i et internasjonalt marked. Erfaring fra oppdrag ved utestasjonering vurderes som en fordel. Arbeidssted vil være i Haugesund- eller Stavangerregionen.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe tett sammen med styret for å utvikle strategiske målsetninger for selskapet
 • Utarbeide, implementere og følge opp handlingsplaner for å sikre måloppnåelse
 • Være en aktiv bidragsyter i selskapets markedsarbeid for å utvikle og styrke markedsposisjonen
 • Operativ ledelse med fokus på bygge kultur preget av høyt engasjement og vilje til å lykkes
 • Påse at selskapet har den kompetansen som kreves for å oppnå lønnsom og rask vekst
 • Bidra til sterkt fokus på videreutvikling av bærekraftig og fremtidsrettede teknologiløsninger


Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaren leder med bakgrunn fra teknologivirksomhet og relevant høyere utdanning
 • Solid kommersiell kompetanse og erfaring fra internasjonalt markeds- og kundearbeid
 • Evne til raskt å forstå og tilegne seg kunnskap om teknologi og løsninger
 • Tillitsfull relasjonsbygger med god evne til å kommunisere på en klar og overbevisende måte
 • Systematisk med god evne til å foreta prioriteringer og sikre effektiv gjennomføring
 • Gode strategiske egenskaper og evne til å forstå komplekse problemstillinger

Vi tilbyr mulighet til å lede utviklingen av et selskap med internasjonale muligheter i et marked med særdeles stort potensial for rask vekst. Du vil få konkurransedyktige lønns- og intensivordninger. Er du rette person ser vi gjerne at du søker denne unike muligheten?

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Tom Monclair Larsen tlf. 98 29 51 41 eller Stine Riksheim tlf. 98 29 51 79 i Personalhuset Search & Selection. Du kan også kontakte CEO Geir Egil Østebøvik tlf. 913 02 151 i Imenco gruppen.

Om arbeidsgiveren

HImenco Corrosion Technology AS (ICT) er et selskap i Imenco gruppen etablert i 2017 for å satse på muligheter innen korrosjonskontroll. Selskapet har hatt en positiv utvikling, både innen Offshore Wind og Subsea, og omsatte i 2020 for nesten 70 MNOK. Selskapet har i dag 4 ansatte. I tillegg leveres det administrative tjenester fra annet selskap i Imenco gruppen etter behov. Planen er å utvide antall ansatte i takt med økende oppdragsmengde og utviklingsarbeid. Selskapet er lokalisert på Haugalandet og i Stavanger regionen. For mer informasjon se imenco.no

Gå til Finn.no for mer info eller for å søke på stillingen HER

What are you looking for?

News

Subscribe to receive news and updates